birolab.panaweb.hu

Fakutya Tanoda - Szakmai program


Folyamatban van a
„FAKUTYA-TANODA – Komplex fejlesztőprogram hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási, munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében”
c. projektünk megvalósítása


Kedvezményezett neve: Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00066
Megvalósulás időtartama: 2017. szeptember 01. – 2018. december 31.
Támogatás összege: 18.733.112 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

A BIT Egyesület célja a Fakutya Tanoda szakmai tevékenységének továbbfejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében. Igazodva ezáltal is a Kormány Partnerségi Megállapodásban kitűzött céljaihoz, azaz az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.
A dokumentum az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program megjelent EFOP-3.3.1-16 Tanoda programok támogatása c. felhívás, valamint a Tanodasztenderd alapján készült a Felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően – Debrecen Tégláskert, Boldogkert és Epreskert városrészeit akcióterületként kijelölve – a célok elérését lehetővé tevő közel 18,73 millió Ft pályázati támogatási forrás felhasználásával számolva. A koncepció megvalósításában más forrás felhasználásával az Egyesület nem tervez.
A szakmai koncepció a pályázó Egyesület tervezési dokumentuma, amely középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás- és szükséglet-centrikus és meghatározza az akcióterületre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket a program megvalósítási időszaka alatt, azaz 2017. szeptember01. – 2018. december 31. között (16 hónap). A szakmai tervezés folyamatába a korábbiakban is együttműködő oktatási intézmények, partnerszervezetek és partnertanodák munkatársai, valamint a célcsoport is bevonásra került annak érdekében, hogy a program helyi szükségleteken alapuljon és igazodjon a helyi célkitűzésekhez.
A tervezés eredményeként létrejött dokumentum átfogó képet ad a település (illetőleg az akcióterület) társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetéről, a helyi közösségek erőforrásairól, valamint a helyzetértékelés összefoglalásaként a feltárt problémákról és azokról az erőforrásokról, amelyek a szakmai koncepció megvalósítását tudják szolgálni. A helyzetértékelésre is alapozva a szakmai koncepció részletesen tartalmazza a fejlesztés irányait, célrendszerét, az azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket.
A Fakutya Tanoda program hitvallása az – Robert Fisher szavaival élve, hogy „ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja. Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja. Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja. Ha a gyereket folyvást biztatják, a bizalmat tanulja. Ha a gyereket a biztonság veszi körül, a hitet tanulja. Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja. Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha a gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak.”
A program fő célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása. A Fakutya Tanoda program tanodai keretek között nyújt tehát komplex képesség- és készségfejlesztő programcsomagot (elsősorban) az akcióterületen élő (30 fő) hátrányos helyzetű – különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – tanulók felzárkózásának elősegítése céljából. A projekt nemcsak oktatási feladatokat vállal fel, hanem támogatja a tudatos életpálya-építést, egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulástámogatást nyújt. Továbbá a társadalmi integráció elősegítése mellett egyaránt biztosít közösségfejlesztő és szabadidős tevékenységeket is.
A program során a következő számszerűsített szakmai eredményeket kívánja a pályázó szervezet elérni a projekt fizikai befejezéséig:
- A tanodából lemorzsolódott diákok száma: maximum 4 fő
- Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma: 8 db
- Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma: 21 fő
- Azon tanulók aránya akik esetében a szövegértési kompetencia területén mérhető javulás: 15 fő
- Tanodán kívüli programok 6 db
- Nyitott tanodai programokon részt vettek száma 180 fő

A program munkatársai:
- Keczán János Viktor szakmai vezető
- Kiss Istvánné pénzügyi vezető
- Gedeon Tamás pedagógus-mentor (humán, nyelvi)
- Huga László pedagógus-mentor (reál)
- Törő Tibor projektmenedzserA projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.Keresés a tartalomban:Fő támogatónk:BIT Egyesület
4025 Debrecen, Széchenyi u. 19. fszt. 2.

Freedom Közösségi Ház
4030 Debrecen, Gázvezeték u. 50.

e-mail cím: info[kukac]bitegyesulet.hu
Telefon: +36/52 784-143
Fax: +36/52 784-143
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00697-2010
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2703